Vprašanja in odgovori o NPK


 • omogoča hitro oblikovanje podlag za formalno priznavanje poklicne usposobljenosti. Veliko poklicev (ki se tudi spreminjajo ali pa se pojavljajo novi) se posamezniki priučijo samostojno na trgu dela ali z delom v podjetju. NPK takšnim posameznikom omogočajo relativno enostavno pridobitev formalne listine oziroma uradnega potrdila o njihovi usposobljenosti za te poklice.
 • ponuja možnost premagovanja kadrovskih omejitev pri zaposlovanju zaradi pomanjkanja javnih listin, saj podjetjem pomaga pri pridobivanju formalnih podlag za zaposlovanje ali ohranjanje delovnih mest ali napredovanje v primeru neustrezne izobrazbe ipd.
 • v NPK so kompetence, spretnosti in znanja jasno zapisani, s čimer se povečajo preglednost vseh znanj in spretnosti zaposlenih, kar podjetjem omogoča večjo transparentnost kadrovanja, lažje usklajevanje delavcev in delovnih mest ter s tem boljšo izkoriščenost znanja in večjo produktivnost podjetja.
 • Prispeva k učinkovitejšemu načrtovanju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
 • Znižuje stroške kadrovanja delavcev, saj podjetja preverjanje kandidatov lahko prepustijo izvajalcem postopkov ugotavljanj in potrjevanj NPK.
 • Pomaga pri kadrovanju novih delavcev, saj NPK lahko nadomeščajo ali olajšajo interne postopke preverjanja o usposobljenosti iskalcev zaposlitve.
 • podjetjem omogoča, da nova znanja zaposlenih, pridobljena na delovnih mestih, ustrezno ovrednotijo in povečajo motivacijo zaposlenih ter svojo konkurenčnost na tržišču.

NPK ima v odnosu do internih kvalifikacij podjetij pomembno prednost, saj omogoča večjo eksternost in kakovost postopkov pridobivanja kvalifikacij. Izvajalce postopkov preverjanj in potrjevanj NPK in člane komisij za preverjanje ter potrjevanje NPK akreditira nacionalna ustanova – Državni izpitni center (RIC). Pogoji za izvajalce in člane komisij so določeni s katalogom za vsako posamezno NPK in so pripravljeni tudi v sodelovanju s podjetji. Državni izpitni center skrbi tudi za banko nalog za posamezne NPK in imenuje člane komisij za vsako posamezno preverjanje. Vloga predstavnikov podjetij v komisijah za preverjanje in potrjevanje NPK je, da s svojim strokovnim, etičnim in neodvisnim pristopom pri preverjanju in potrjevanju NPK zagotavljajo kakovosten kader, ki z NPK vstopa na trg dela.

NPK je skupaj z ostalimi poklicnimi kvalifikacijami na nacionalni ravni umeščena v Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), ki je povezano tudi z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK). Vsak delodajalec v Evropski uniji lahko prek spletne baze EOK preveri, kakšna znanja in kompetence ima posameznik, ki je pridobil določeno kvalifikacijo, kar ponuja možnost vzajemnega priznavanja kvalifikacij in zaposlovanja v različnih državah EU.


Prikazanih 2 / 17 Prikaži vse

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje