Vprašanja in odgovori o NPK


Trenutno je na različnih strokovnih področjih pripravljenih skupno približno 175 NPK katalogov, ki omogočajo pridobitev certifikata o NPK. Smiselno se je osredotočit na tiste NPK kataloge oziroma strokovna področja, kjer že imate določene delovne izkušnje in znanja saj je NPK namenjen predvsem odraslim, ki so si v življenju na kakršen koli način pridobili delovne izkušnje, znanja in poklicne kompetence in si želijo, da bi bile le-te tudi ovrednotene in javno priznane skladno s katalogom za NPK.


Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji pridobljen v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je javna listina in se kot takšna lahko uporabi v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije v tujini, ne pomeni pa avtomatičnega priznavanja le-te oziroma dovoljenja za opravljanje dela/poklica. V primeru, da poklic ni reguliran v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji je priznavanje poklicnih kvalifikacij v pristojnosti države (odvisno od nacionalne zakonodaje) oziroma delodajalca; če gre pa za reguliran poklic, se lahko certifikat uporabi kot ena od listin v postopku priznavanja v skladu z Direktivo 2005/36 o priznavanju poklicnih kvalifikacij.


Po informacijah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti morajo kandidati vlogo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije vložiti v slovenskem jeziku, v katerem je potrebno pripraviti tudi zbirno mapo. Ne glede na navedeno pa lahko stranke in drugi udeleženci v postopku, ki ne znajo jezika, v katerem teče postopek, le-tega spremljajo s pomočjo tolmača. Stroški tolmača gredo v breme kandidata v postopku. Potrebno pa je upoštevati tudi morebitne izjeme, saj lahko obstajajo (ali pa še bodo) tudi katalogi za NPK, kjer je oz. bo, glede možnosti spremljanja postopka s pomočjo tolmača, določeno drugače.


S certifikatom o NPK  posamezniki izkazujejo poklicno usposobljenost na določeni ravni zahtevnosti del, ne dobijo pa stopnje izobrazbe. V nekaterih primerih lahko posameznik pridobi tudi NPK na višji ravni zahtevnosti del od posameznikove dosežene stopnje izobrazbe.


Prikazanih 4 / 17 Prikaži vse

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje