NPK

  • pripomore k večji kakovosti in strokovnosti dela
  • ponuja boljšo preglednost znanj zaposlenih in lažje usklajevanje delovnih mest
  • zagotavlja možnost formalnega priznavanje delovnih izkušenj zaposlenih
  • omogoča hitro pridobitev uradnega potrdila o poklicni usposobljenosti
  • ponekod nadomešča šolsko spričevalo
  • lahko je uradna listina za napredovanje ali zaposlitev
  • se hitro odziva na potrebe podjetij