Prednosti nacionalne poklicne kvalifikacije


Hitra pridobitev uradne listine o poklicni kvalifikaciji

NPK omogoča relativno hitro in enostavno pridobitev uradne listine o poklicni kvalifikaciji zaradi možnosti upoštevanja in priznavanja delovnih izkušenj in neformalnega učenja. Če pa kandidat za NPK ne izkazuje vseh znanj in spretnosti glede na želen NPK, so ponekod na voljo tudi krajši programi usposabljanja za manjkajoča znanja in spretnosti, kar lahko na koncu vseeno vodi v formalno pridobitev kvalifikacije kljub morebitnemu pomanjkanju predhodnih delovnih izkušenj.

Racionalizacija kadrovanja

 • Ponuja možnost premagovanja kadrovskih omejitev pri zaposlovanju zaradi pomanjkanja javnih listin, saj podjetjem pomaga pri pridobivanju formalnih podlag za zaposlovanje ali ohranjanje delovnih mest ali napredovanje v primeru neustrezne izobrazbe ipd.
 • V NPK so kompetence, spretnosti in znanja jasno zapisani, s čimer se povečajo preglednost vseh znanj in spretnosti zaposlenih, kar podjetjem omogoča večjo transparentnost kadrovanja, lažje usklajevanje delavcev in delovnih mest ter s tem boljšo izkoriščenost znanja in večjo produktivnost podjetja.
 • Prispeva k učinkovitejšemu načrtovanju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
 • Znižuje stroške kadrovanja delavcev, saj podjetja preverjanje kandidatov lahko prepustijo izvajalcem postopkov ugotavljanj in potrjevanj NPK.
 • Pomaga pri kadrovanju novih delavcev, saj NPK lahko nadomeščajo ali olajšajo interne postopke preverjanja o usposobljenosti iskalcev zaposlitve.
 • Podjetjem omogoča, da nova znanja zaposlenih, pridobljena na delovnih mestih, ustrezno ovrednotijo in povečajo motivacijo zaposlenih ter svojo konkurenčnost na tržišču.

Eksternost in kakovost kadrovanja

NPK ima v odnosu do internih kvalifikacij podjetij pomembno prednost, saj omogoča večjo eksternost in kakovost postopkov pridobivanja kvalifikacij. Izvajalce postopkov preverjanj in potrjevanj NPK in člane komisij za preverjanje ter potrjevanje NPK akreditira nacionalna ustanova – Državni izpitni center (RIC). Pogoji za izvajalce in člane komisij so določeni s katalogom za vsako posamezno NPK in so pripravljeni tudi v sodelovanju s podjetji. Državni izpitni center skrbi tudi za banko nalog za posamezne NPK in imenuje člane komisij za vsako posamezno preverjanje. Vloga predstavnikov podjetij v komisijah za preverjanje in potrjevanje NPK je, da s svojim strokovnim, etičnim in neodvisnim pristopom pri preverjanju in potrjevanju NPK zagotavljajo kakovosten kader, ki z NPK vstopa na trg dela.

NPK se hitro odziva na potrebe podjetij

 • Sistem NPK ponuja številne NPK, ki jih podjetja potrebujejo, prav tako pa lahko podjetja kadarkoli podajo pobudo za pripravo nove NPK.
 • NPK so naročila trga dela, zato se podjetja vključujejo in sodelujejo v vseh fazah njihove priprave. Zaradi takšnega pristopa pri pripravi NPK so v kvalifikacije umeščene aktualne kompetence, spretnosti in znanja, ki so pomembna za podjetja.
 • NPK omogočajo hitro oblikovanje podlag za formalno priznavanje že pridobljene poklicne usposobljenosti. Veliko poklicev (ki se tudi spreminjajo ali pa se pojavljajo novi) se posamezniki priučijo samostojno na trgu dela oziroma z delom v podjetju. NPK tako posameznikom omogočajo relativno enostavno pridobitev formalne listine oziroma uradnega potrdila o njihovi usposobljenosti za te poklice.
 • Priprava novih ali revizija obstoječih NPK je dosežena s hitrimi postopki – od pobude podjetij za pripravo NPK do njene pravno-formalne uveljavitve. Odziv na tehnološke spremembe, spremembe v delovnih procesih in naravi dela je tako s pomočjo sistema NPK lahko zelo hiter. Zaradi takšne prožnosti in prilagodljivosti se sistem NPK veliko hitreje odziva na spremembe tržišča in kadrovske potrebe podjetij kakor šolski izobraževalni sistem.
 • NPK se pripravljajo za trg dela tudi na področjih, kjer izobraževalni programi ne ponujajo nobenih formalnih kvalifikacij, kar še dodatno pomaga pri hitrem odpravljanju razlik med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela.

NPK se umešča v slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

NPK je skupaj z ostalimi poklicnimi kvalifikacijami na nacionalni ravni umeščena v Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), ki je povezano tudi z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK). Vsak delodajalec v Evropski uniji lahko prek spletne baze EOK preveri, kakšna znanja in kompetence ima posameznik, ki je pridobil določeno kvalifikacijo, kar ponuja možnost vzajemnega priznavanja kvalifikacij in zaposlovanja v različnih državah EU.

Škodljive navade. Zasvojenosti tudi v telesu ne minejo brez sledi. Alkoholne pijače upočasnijo izločanje hormonov Pojdi do, motijo presnovne procese v telesu, motijo delovanje jeter. To negativno vpliva na moč. Kajenje prispeva k vazospazmu, ki negativno vpliva na polnjenje penisa s krvjo. Škodljiva za moško zdravje sta sedeči način življenja in slaba prehrana.


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje