Pot priprave nacionalne poklicne kvalifikacije


Postopek priprave novega NPK se v splošnem deli na tri sklope:

 • oddaja pobude za NPK in obravnava pobude ter imenovanje delovne skupine za pripravo NPK
 • priprava, potrditev in uradna objava kataloga za NPK
 • zagotovitev pogojev za izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja NPK

Utrujenost in depresija. Sladkorna bolezen, prirojene nepravilnosti. Pomembno je razumeti obisk strani, da problem moške impotence v zadnjem času vse bolj prizadene mlade ljudi. Če so se prej predstavniki močnejšega spola s to boleznijo soočali po 50.

Pravna ali fizična oseba na predpisanem obrazcu posreduje pobudo razvoj NPK kataloga. Center RS za poklicno izobraževanje vam lahko nudi vso potrebno pomoč pri pripravi in oddaji pobude za pripravo novega NPK.

Center RS za poklicno izobraževanje pobudo evidentira in posreduje na ustrezni Področni odbor za poklicne standarde , ki obravnava pobudo in na predlog socialnih partnerjev imenuje delovno skupino za pripravo kataloga za NPK.

Delovna skupina za pripravo NPK (predstavniki delodajalcev, pripravljavci pobude za NPK, pristojna ministrstva, sindikati, zbornice ipd.) pripravi predlog

Poklicnega standarda:

Pri pripravi poklicnega standarda je vloga tehnologov, strokovnjakov in kadrovikov iz podjetij pomembna saj morajo podjetja v poklicnem standardu definirat tipična dela in naloge, ki jih potrebujejo kadri za opravljanje poklica in opredelit ustrezna znanja in kompetence, ki so potrebna za opravljanje teh zahtevanih del in nalog. Naloga predstavnikov podjetij je tudi, da določijo raven zahtevnosti del poklicnega standarda.

Kataloga za NPK :

Na podlagi poklicnega standarda se pripravi katalog za NPK. Katalog pa je dokument, ki je podlaga za organizacijo in izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja neformalno pridobljenih znanj, v katerem se ugotavlja enakovrednost  kandidatovih znanj z znanji, ki so zapisana v poklicnem standardu. Za te namene delovna skupina v katalogu določi:

 • posebne oziroma vstopne pogoje za kandidate za NPK,
 • naloge za neposredno preverjanje kandidata, ki se uporabljajo takrat, ko kandidatova dokazila o njegovih znanjih niso zadostna za potrjevanje NPK le na podlagi kandidatovih dokazil
 • načine preverjanja in merila ocenjevanja, ki se morajo uporabljat pri neposrednem prevajanju kandidata
 • materialne pogoje, ki jih morajo izpolnjevat organizacije, ki se hočejo vpisat med izvajalce NPK (možnost vključitve podjetij v registre izvajalcev)
 • kadrovske pogoje, ki jih morajo izpolnjevat kandidati za člane komisij za NPK (možnost vključitve predstavnikov podjetij za člane komisiji)

Obravnava in potrditev predloga NPK na Področnem odboru za poklicne standarde  in  na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje, izdaja sklepa ministra pristojnega za delo o sprejetju ter objavi kataloga za NPK v nacionalni bazi NPK katalogov ter umestitev NPK v register Slovenskega ogrodja kvalifikacij.

Ko je katalog za NPK pripravljen, se zagotovijo še pogoji za izvajanje preverjanja in potrjevanja NPK tj. imenujejo se izvajalci in člani komisij za preverjanje in potrjevanje NPK. Predstavniki podjetja imajo, skladno z zapisom kadrovskih pogojev v NPK katalogu, možnost sodelovanja v komisijah za preverjanje in potrjevanj NPK, kjer kot strokovnjaki iz vsebinskega področja NPK ocenjujejo strokovna znanja in spretnosti kandidatov, ki so določena s katalogom za NPK. Pod določenimi pogoji imajo podjetja tudi možnost, da se vpišejo v register izvajalcev postopkov preverjanj in potrjevanj NPK, v kolikor predhodno izpolnjujejo materialne pogoje zapisane v NPK katalogu.

Odločitev podjetij o uporabi NPK:

NPK se lahko umesti v kolektivne pogodbe, sistemizacije ipd. s čimer se certifikatnemu sistemu da pravo vrednost v primerjavi s formalno izobrazbo.

NPK se ne umešča v kolektivne pogodbe, sistemizacije- in je le dodatna referenca zaposlenega, ki omogoča dodano vrednost na tržišču, saj zaposlenim omogoča višji nivo opravljanja storitev

Da boste dobili boljšo predstavo, kako lahko NPK koristi tudi vašemu podjetju, smo zbrali nekaj primerov dobre prakse in izkušenj slovenskih podjetij s kadriranjem na podlagi NPK


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje