NPK

  • uradno dokazuje poklicno usposobljenost
  • upošteva in priznava že pridobljena poklicna znanja
  • nudi možnost napredovanja v poklicu in osebni razvoj