Struktura osebne zbirne mape kandidata


Struktura osebne zbirne mape je predpisana in vsebuje naslednje točke in možno vsebino:

1. Izpolnjevanje posebnih pogojev

Dokazila, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih oziroma vstopnih pogojev za NPK (če so predpisani s katalogom za NPK):

 • zahtevana izobrazba in/ali
 • ahtevano število let delovnih izkušenj s področja poklicne kvalifikacije ipd.
2. Predstavitev kandidata Življenjepis ali Europass CV (Curriculum vitae)
3. Delovne izkušnje kandidata

Dokazila o predhodnih delovnih izkušnjah so lahko:

 • delavska knjižica,
 • pogodba o delu,
 • referenčno pismo,
 • opis kandidatovega dela,
 • izjava delodajalca ipd.
4. Izobraževanja in usposabljanja

Potrdila o izobraževanju ali usposabljanju, če jih kandidat navaja v življenjepisu in se vsebinsko povezujejo s kvalifikacijo, niso pa vstopni pogoj za NPK. Takšna potrdila so lahko:

 • potrdilo o udeležbi in/ali zaključku izobraževalnega programa ali programa usposabljanja,
 • spričevalo,
 • diploma,
 • druga dokazila o opravljenih študijskih obveznostih ipd.,
 • potrdilo izvajalcev izobraževanja ali usposabljanja o uspešno zaključenem izobraževanju oziroma usposabljanju,
 • certifikat,
 • licenca,
 • potrdilo podjetja o usposabljanju ipd.
5. Reference

Če kandidat v življenjepisu navaja, da ima s strokovnega področja kvalifikacije že delovne izkušnje, se ga spodbudi k njihovemu dokumentiranju.

Kot dokazila se lahko upoštevajo:

 • opravljeno praktično delo na delovnem mestu (izdelek, model, program ipd.),
 • pisni izdelek, ki ga je kandidat pripravil na delovnem mestu (npr. izdelan projekt, načrt, razvojna naloga, raziskava, elaborat, referat, analiza, esej, poročilo o evalvaciji, prevod nekega besedila, zaključni račun malega podjetja, kadrovski načrt podjetja ipd.),
 • opravljena storitev na delovnem mestu.

Kandidat lahko svoje delovne izkušnje dokazuje tudi na druge načine, npr. z:

 • nagradami s tekmovanj,
 • izdelki,
 • članki,
 • avtorstvom ali soavtorstvom knjig in drugih publikacij.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje