Name of qualification Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrijeAdd to comparison [1]
Translated title (no legal status) Pharmaceutical logistics process worker
Type of qualification Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Category of qualification Poklicna kvalifikacija
Admission requirements
 • at least education at SQF level 2
 • two years of work experience in the logistics of the pharmaceutical industry or in the distribution of pharmaceutical products, as evidenced by the candidate's employer's letter of reference

ISCED field Field
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED subfield subfield farmacija
Qualification level

SQF 4
EQF 4

Learning outcomes

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • samostojno načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo skladno s standardi kakovosti dela v farmacevtski industriji,
 • samostojno sprejeti, raztovoriti in paletizirati vhodne materiale, polizdelke in končne izdelke, pri čemer ravna odgovorno in ekonomično,
 • pod nadzorom tehnika skladiščiti materiale, polizdelke in končne izdelke skladno z zakonom o kemikalijah in standardom dobre proizvodne prakse,
 • pod nadzorom tehnika pripraviti in oddati surovine, ovojnine in polizdelke v proizvodni obrat ter končne izdelke kupcu skladno z dobro distribucijsko prakso,
 • pod nadzorom tehnika odvzeti vzorce,
 • samostojno označiti embalažne enote in palete,
 • voditi zapise o delu in označiti material na način, da zagotovi sledljivost,
 • zagotavljati kakovost dela skladno z zahtevami sistema kakovosti dobre proizvodne in dobre skladiščne prakse v logistiki farmacevtske industrije,
 • vzdrževati osebno higieno in čistočo delovnega mesta,
 • skrbeti za opremo, ki jo uporablja, z vidika nadzorovanja, manjšega vzdrževanja in končnega čiščenja opreme, s čimer se zagotavlja njeno nemoteno uporabo,
 • komunicirati z nadrejenim in s sodelavci ter upoštevati poslovno etiko in vrednote podjetja,
 • pravilno in varno izvajati ukrepe, ki zagotavljajo sprejemljivo stopnjo tveganja za nastanek zdravstvenih težav in za nastanek požara oziroma eksplozije pri izvajanju dela, ter dela izvajati tako, da so količine odpadkov čim manjše in nastale odpadke sortirati skladno s predpisi.

Accessors

Verification and assessment are carried out by committees for the verification and validation of national vocational qualifications, appointed by the National Examination Centre (NEC). Committee members must be licensed by the National Examination Centre.

Assessment and completion

VALIDATION

During the guidance process the candidate prepares a portfolio, which is assessed by a committee. If the portfolio submitted by the candidate contains authentic, valid and adequate proof of the knowledge, skills and competences defined in the occupational standard, the committee may:

 • validate the contents of the occupational standard in full,
 • validate the contents of the occupational standard in part and define the knowledge, skills and competence to be verified,
 • refuse to validate any of the contents of the occupational standard because the candidate has not provided proof of any of the knowledge, skills and competences defined in the occupational standard, in which case it will verify the occupational standard in full.

METHODS OF VERIFICATION OF VOCATIONAL KNOWLEDGE AND SKILLS

Practical verification with an oral presentation.

Condition for obtaining certificate

Candidates demonstrate attainment of the knowledge, skills and competences defined in the catalogue of standards of vocational knowledge and skills.

Awarding body

Providers of procedures for identifying and validating NVQs are entered in a register of providers maintained in the collection of the national information centre for vocational qualifications. These are: vocational schools, businesses, B2B training centres, adult education centres and chambers of commerce.