OSEBNA ZBIRNA MAPA

PORTFOLIO

za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

Teletržnik/teletržnica

Koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: 3410.003.5.1
Kandidatka: MATEJA HUNJADI
december, 2013

KAZALOŽIVLJENJEPIS


OSEBNI PODATKI

HUNJADI MATEJA

  Rajh Nade ulica 20, 9240 Ljutomer, Slovenija

  +386 31 343 818

  mateja.sevcnikar@gmail.com

  FB Matejine sladke rozince

http://url.sio.si/matejine-sladke-rozince

  Skype: mateja.hunjadi

Spol Ženski | Datum rojstva 25.9.1976 | Državljanstvo Slovensko

PRIJAVA NA POTRJEVANJE ZNANJA

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK): Teletržnik

DELOVNE IZKUŠNJE

2009 do 2013

Povezovanje programa na javnih prireditvah

4.3.2013 - Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo nagrad in priznanj Civilne zaščite za leto 2013

7.2.2012 – Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj v Ljutomeru

24.6.2011 - Osrednja proslava ob Dnevu državnosti in proslava ob 140-letnici PGD Ljutomer (so-vodenje z Brankom Hrgo)

3.6.2011 – Svečana seja ob 140-letnici PGD Ljutomer

13.9.2009 – Pomursko regijsko gasilsko tekmovanje za pokal Matevža Haceta in prevzem dveh novih gasilskih vozil v vozni park PGD Ljutomer

8.8.2011 - traja

Osebno dopolnilno delo

FB Matejine sladke rozince

Izdelovanje in prodaja kvačkanih izdelkov, nakita, voščilnic, prodaja prodaja preko interneta in na tržnici

25.1.2008 do 31.12.2008

Samostojno podjetništvo

MNS Posredništvo izdelkov za zdravje in lepoto Mateja Sevčnikar s.p.

Urejanje dokumentacije za zaposlitev tujcev v Sloveniji (delo v pisarni, na terenu: UE, ZRSZ, ZZZZS)

Svetovanje in prodaja izdelkov blagovnih znamk Artistry, Nutrilite, eSpring, LOC, BodySeries, Glister,…

4.9.2006 do 31.12.2008

Vodja gostinskega lokala, administratorka

Športno-gostinske storitve, Simon Močenik, s.p.

Urejanje dokumentacije, inventura, strežba, prodaja terminov za fitness, squash, savno, čiščenje poslovnih prostorov.

december 2003 – maj 2009

Dopisnica, novinarka za tednik Novice in Radio Rogla

Novice d.o.o., Škalska cesta 7, 3210 Slovenske Konjice, Urednik Novic Aleš Mrzdovnik, Urednica Radia Rogla Valerija Motaln

Telefonski in osebni pogovori/intervjuji z ljudmi, priprava radijskih in časopisnih prispevkov, fotografiranje, snemanje izjav.

Junij 2004 do december 2008

Dopisnica za občinsko glasilo Vitanjčan

Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, urednica. Romana Holobar

Na podlagi pogovorov/intervjujev, prisotnosti na dogodkih sem pripravila različne prispevke za glasilo

7.9.2004 do 31.5.2005

Pomoč v administraciji

ZRSZ Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje

Vpisovanje podatkov v računalniško aplikacijo, arhiviranje na oddelku Aktivne politike zaposlovanje in na oddelku za tujce

1991 do 2001

Počitniška dela in dela preko študentskega servisa

- Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
- Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj,
- Gorenje d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
ki so obsegala administrativna dela, vnos podatkov v računalniško bazo, pisanje dopisov, urejanje pošte,
- Hotel Barbara, Fiesa (pomoč v kuhinji, prodaja sladoleda)

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

7.11.2013 do 9.12.2013

Tečaj Teletržnik/teletržnica 40 ur

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor

Tržno komuniciranje, načrt tržnega komuniciranja, priprava na pogovor

Uspešno sporazumevanje s strankami, Socialno zaznavanje, Komunikacija, Poslovna etika in morala, Obvladovanje pritožb

Obisk in predstavitev delovnega mesta - Telekom

Januar do marec 2013

Tečaj nemškega jezika 30 ur

ŠIM Ljutomer, Ljudska univerza, Ormoška cesta, 9240 Ljutomer

Nadgradnja komunikacije, priprava na iskanje zaposlitve v tujini

September do december 2012

Tečaj nemškega jezika 50 ur

ŠIM Ljutomer, Ljudska univerza, Ormoška cesta, 9240 Ljutomer

Osnovni tečaj nemškega jezika, slovnica, besedišče s področja poklicev in dela

Marec 2010

Program predstavnica blagovne znamke Artistry

Amway academy, Amway Slovenija L.L.C., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana

Komunikacijske in predstavitvene veščine

Artistry nega kože

Artistry dekorativna kozmetika

26. marec 2004

Delavnica »Iskanje podatkov po internetu«

Center za svetovanje in razvoj študentov Ekonomske fakultete v Ljubljani

Splošno iskanje informacij po internetu, veščine povečanja natančnosti in relevantnosti zadetkov, delo z bazami podatkov pri iskanju znanstvenih in strokovnih ekonomsko-poslovnih informacij, problem kredibilnosti informacij objavljenih na internetu

1995 do

Absolvent Ekonomske fakultete

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Narodno gospodarska smer

Sem v procesu dogovarjanja za naslov in vsebino diplomskega dela z gospodom Milanom Belecem, Ljutomer (Künštni Prleki – predsednik Naše republike Prlekije – www.republika-prlekija.si) o potencialih in analizi trženja Prleškega popotnega lista, ter z red. prof. dr Tanjo Mihalič – Ekonomska fakulteta v Ljubljani – kot mentorico diplomskega dela s takšno vsebino.

1991 do 1995

Gimnazijski maturant

Gimnazija Velenje

Marec 1995

Strojepisni tečaj – »slepo« tipkanje

Gimnazija Velenje

Tečaj slepega tipkanja z vsemi 10imi prsti

1986 - 1991

Nižja glasbena šola - kitara

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje

KOMPETENCE

Materni jezik

SLOVENŠČINA

Drugi jeziki

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISNO SPOROČANJE

Slušno
razumevanje

Bralno
razumevanje

Govorno
sporazumevanje

Govorno
sporočanje

 

Angleščina

C1

B2

B2

B2

B2

Online IELTS test bralno razumevanje – v prilogi

Nemščina

B1

B1

B1

B1

B1

Potrdili s tečaja nemškega jezika – v prilogi

Hrvaški jezik

B2

B2

B2

B1

B1

Srbski jezik

B2

B2

B2

B1

B1

Komunikacijske kompetence

Komunikacijske kompetence sem pridobivala pri svojem novinarskem delu, neformalnem izobraževanju na seminarjih svobodnega podjetništva Diamond Alliance, pri organizaciji različnih projektov (Star papir za nova igrala – Vrtec Vitanje, Očistimo Vitanje), z javnim nastopanjem na različnih prireditvah kot voditeljica programa in s predstavitvami izdelkov kot Samostojna nosilka posla – distributerka podjetja Amway.

Organizacijske in vodstvene kompetence

Organizacijske in vodstvene kompetence sem dobila pri naslednjih projektih:

  • Projekt Star papir za nova igrala v Vrtcu Vitanje, kjer sem organizirala dostavo in odvoz zabojnikov (JKP Slovenske Konjice), obveščala javnost o terminih zbiranja in medijsko pokrivala projekt (tednik Novice in Radio Rogla) – v prilogi
  • Projekt Očistimo Vitanje - V občini Vitanje je v 2008 in 2009 je potekala vseobčinska čistilna akcija. Moje delo je bilo dogovor s predsedniki vaških in trške skupnost ter predstavniki različnih društev o datumu akcije, prevzemu vreč za smeti in malice, ter fotografiranje dogajanja na terenu, dogovarjanje s pristojnimi na Občini Vitanje za brezplačne vreče za smeti in za malico za udeležence ter dostava tega na kraje. Hkrati pa še medijsko pokrivanje projekta.

Računalniške kompetence

Splošno delo z računalnikom

Zelo dobro

Urejevalniki besedil

Zelo dobro

Preglednice

Zelo dobro

Iskanje podatkov z internetom

Zelo dobro

Pošiljanje e-sporočil

Zelo dobro

Druge kompetence

Delo z otroki kot članica Društva prijateljev mladine Vitanje (samostojno pripravljanje in vodenje ure pravljic, vodenje programa za Pustni živ-žav, Poletni živ-žav ob zaključku šole)

Članica Prostovoljnega društva Ljutomer – aktivna v tekmovalni ekipi Članice A

Dobrodelne dražbe Društva Slovenski svet ustvarjalnosti – podarila izdelke, ki sem jih sama ustvarila s pomočjo kvačke

V prostem času rada ustvarjam različne dekorativne in uporabne izdelke s pomočjo papirja (voščilnice), volne in blaga (kvačkanje, pletenje, šivanje) za družino, sorodnike in prodajo.

Vozniško dovoljenje

B - kategorija

DOKAZILO,

s katerimi kandidatka dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev iz kataloga standardov strokovnih znanj za Teletržnico (točka 2. 2) – tj.
srednja strokovna oz. splošna izobrazba


Priloga 1: Kopija maturitetnega spričevala – Gimnazija Velenje

Priloga 2: Kopija izpiska iz matične knjige o sklenjeni zakonski zvezi (zaradi potrditve verodostojnosti listin, na katerih je moj dekliški priimek)
Priloga 1: Kopija maturitetnega spričevala – Gimnazija Velenje
Priloga 2: Kopija izpiska iz matične knjige o sklenjeni zakonski zvezi (zaradi potrditve verodostojnosti listin, na katerih je moj dekliški priimek)

MOJE DELOVNE IZKUŠNJE


Dokazila o predhodnih delovnih izkušnjah


Priloga 3: Kopija delovne knjige

Priloga 4: Seznam podjetij s katerimi sem sodelovala v obdobju mojega samostojnega podjetništva

Priloga 5: Pogodba o posredovanju s podjetjem Amway Slovenija

Priloga 6: Članek iz tednika Novice
Priloga 3: Kopija delovne knjige
Priloga 3: Kopija delovne knjige

Poslovno sodelovanje s podjetji preko s.p.:

Promoviranje in prodaja produktov podjetja Amway kot samostojni nosilec posla.
  • - Amway Slovenija L.L.C., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana

Priprava dokumentacije za ureditev delovnih dovoljenj, bivalnih viz in zdravstvenega zavarovanja za tujce, telefonska in osebna komunikacija z in priprava dopisov za ZRSZ, Upravne enote Kamnik, Celje, Slovenj Gradec, ZZZS, za podjetja:
  • - Shaip Dakaj s.p., Trgovina Aroma & gradbeništvo, Glavni trg 17, 2380 Slovenj Gradec
  • - LOŽNICA - KOP Podjetje za gradbene, trgovske in druge storitve d.o.o., Prisoje 21, 2382 Mislinja
  • - CROMEX SMOGAVC , d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 1, 2317 Oplotnica
  • - Pekarna in okrepčevalnica Aroma, Arsim Dakaj s.p., Celjska cesta 25 A, 2380 Slovenj Gradec

Zagotavljanje storitve dostave:
  • - Slavica Spolenak Jakop s.p., Čopova 23, 3000 Celje


Priloga 4: Seznam podjetij s katerimi sem sodelovala v obdobju mojega samostojnega podjetništva
Priloga 5: Pogodba o posredovanju s podjetjem Amway Slovenija
Priloga 5: Pogodba o posredovanju s podjetjem Amway Slovenija
Priloga 5: Pogodba o posredovanju s podjetjem Amway Slovenija

Delo v uredništvu Novic:

Novinarsko delo
  • - Novice d.o.o., Škalska cesta 7, 3210 Slovenske Konjice (Novice in Radio Rogla)

V obdobju petih let in pol sem napisala več kot 700 člankov in prispevkov za tednik Novice, kar lahko tudi dokažem z izrezki iz časopisov.
V letih 2006 in 2007 sem pripravila več kot 430 prispevkov za lokalne novice na Radiu Rogla.


Novice, 15.2.2007
Priloga 6: Članek iz tednika Novice

IZOBRAŽEVANJA in USPOSABLJANJA


(potrdila o udeležbi in / ali zaključku izobraževalnega programa ali programa usposabljanja; kandidat mora priložiti dokazila, v kolikor jih navaja v življenjepisu in se vsebinsko povezujejo s kvalifikacijo, niso pa vstopni pogoj za NPK)


Priloga 7: Potrdilo o opravljenem tečaju za teletržnika/teletržnico

Priloga 8: Kopija Indeksa Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Priloga 9: Kopija potrdila o opravljenem tečaju Program predstavnica blagovne znamke Artistry

Priloga 10: Diploma Artistry in značka Artistry

Priloga 11: Potrdilo z Delavnice osnovne tehnike ličenja z Artistry izdelki

Priloga 12: Kopija dveh e-sporočil o opravljenem IELTS e-testu (vaja) s procentualno oceno bralnega razumevanja angleškega jezika

Priloga 13: Potrdilo o udeležbi na delavnici »Iskanje podatkov na internetu«

Priloga 14: Kopija potrdila o opravljenem 30-urnem tečaju nemškega jezika

Priloga 15: Kopija potrdila o opravljenem 50-urnem tečaju nemškega jezika
Priloga 7: Potrdilo o opravljenem tečaju za teletržnika/teletržnico


Priloga 8: Kopija Indeksa Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani


Priloga : Kopija Indeksa Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani


Priloga 8: Kopija Indeksa Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
Priloga 9: Kopija potrdila o opravljenem tečaju Program predstavnica blagovne znamke Artistry
Priloga 10: Diploma Artistry in značka Artistry
Priloga 11: Potrdilo z Delavnice osnovne tehnike ličenja z Artistry izdelki


Priloga 12: Kopija dveh e-sporočil o opravljenem IELTS e-testu (vaja) s procentualno oceno bralnega razumevanja angleškega jezika
Priloga 13: Potrdilo o udeležbi na delavnici »Iskanje podatkov na internetu«
Priloga 14: Kopija potrdila o opravljenem 30-urnem tečaju nemškega jezika
Priloga 15: Kopija potrdila o opravljenem 50-urnem tečaju nemškega jezika

REFERENCE


(referenčna pisma, članki, priznanja, izdelki, video posnetki, fotografije, avtorstva oz. soavtorstva)


Priloga 16: Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!« v Vrtcu Vitanje – avtorski članki in prispevki v tedniku Novice in Občinskemu glasilu Vitanjčan ter v teh dveh časopisih objavljeni prispevki z mojimi referencami – urejeno kronološko glede na datum objave

Priloga 17: Referenčno pismo župana Občine Vitanje Slavka Vetriha

Priloga 18: Projekt »Očistimo Vitanje« avtorski članki in fotografije v tedniku Novice in Občinskemu glasilu Vitanjčan – urejeno kronološko, glede na datum objave.

Priloga 19: Spremni dopis direktorja Amway-a k Pogodbi o posredovanju
Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!«
Novice številka 815, 28.12.2006:

Priloga 16: Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!« v Vrtcu Vitanje
Občinsko glasilo Vitanjčan številka 16, 21.12.2006:

Priloga 16: Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!« v Vrtcu Vitanje
Novice številka 817, 11.1.2007
Priloga 16: Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!« v Vrtcu Vitanje
Javna zahvala ravnateljice Vrtca Vitanje Magde Kos v Novicah
Novice številka 818, 18.1.2007

Priloga 16: Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!« v Vrtcu Vitanje
Novice številka 822, 15.2.2007

Priloga 16: Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!« v Vrtcu Vitanje
Priloga 16: Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!« v Vrtcu Vitanje
Občinsko glasilo Vitanjčan številka 17, 5.4.2007

Priloga 16: Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!« v Vrtcu Vitanje
Novice številka 830, 12.4.2007Novice številka 833, 3.5.2007

Priloga 16: Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!« v Vrtcu Vitanje
Javna zahvala ravnateljice Vrtca Vitanje Magde Kos v Vitanjčanu
Občinsko glasilo Vitanjčan številka 19, 27.9.2007

Priloga 16: Projekt »Star papir za nova igrala in opremo!« v Vrtcu Vitanje
Referenčno pismo župana Občine Vitanje Slavka Vetriha


Priloga 17: Referenčno pismo župana Občine Vitanje Slavka Vetriha
Projekt »Očistimo Vitanje«


Priloga 18: Projekt »Očistimo Vitanje«
Priloga 18: Projekt »Očistimo Vitanje«
Novice, st. 886

Priloga 18: Projekt »Očistimo Vitanje«
Novice, št. 936

Priloga 18: Projekt »Očistimo Vitanje«
Priloga 18: Projekt »Očistimo Vitanje«
Priloga 19: Spremni dopis direktorja Amway-a k Pogodbi o posredovanju
Ogrodje osebnega portfolia oziroma zbirne mape je nastalo po predlogi seminarske naloge Alenke Sagadin Mlinarič za pridobitev potrdila
Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Usposabljanje svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Sama prilagoditev okostja portfolia pa je nastala v sklopu razvojnih nalog ISIO – Center vseživljenjskega učenja Zgornje podravske regije.